İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Tapu işlemi - Webtapu

Tapu işlemi - Webtapu

Web Tapu Nedir?

Web-tapu ile getirilen yenilikler:

• “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusunu  yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.

• Uygulama ile vatandaşlarımızın elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, eksiklikleri ve  tüm bilgileri sms ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği bir sistem hayata geçirilmiştir. 

• Sistem ile işlem sahipleri istedikleri takdirde tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri son aşamaya kadar getirebilmektedir. 

• Ayrıca, tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir. 

• Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının bilikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verilmiştir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile web tapu sistemşine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir.

• Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacı ile Web-Tapu projesini hayata geçirmiştir. 

Web-Tapu; vatandaşlarımızın tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve 46 adet tapu işlemi (satış, bağış, intikal vb…), 20 adet kadastro işlemi, 2 adet haritacılık işlemi ve 5 adet osmanlıca belgeler ve eski kayıt belge işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak hayata geçmiştir.Web-Tapu, vatandaşların taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet ortamında yönetebildikleri, taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir.

Web-Tapu sistemi ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan sistem ticaret şirketlerimizin kullanımına da açılmış, “Tapunun kısa yolu”, “tek tıkla tapu” ve “sıra hep sizde” sloganları ile hayata geçirilen Web-Tapu sisteminde ticaret siciline kayıtlı şirketler ve tüzel kişilikler de yerlerini almışlardır.

Web-Tapu “bireysel girişi” ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan tüm hizmetler, Web-Tapu “kurumsal girişi” ile şirketlere açılmış olup, şirket temsilcileri de artık tapu müdürlüklerine gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgilerini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru yapabilecektir.

Web-Tapu sistemi Kurum portalı hayata geçirilerek kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır.

Web-Tapu sistemi Kurum portalı üzerinden Emlakçı Girişi ve Taşınmaz Değerleme Uzmanları girişi hayata geçirilerek emlakçı ve taşınmaz değerleme uzmanlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, bu paydaşlar tarafından da kullanılmaktadır.

Web Tapu Sistemi, E-Devlet sistemine entegre olup, sisteme giriş E-devlet kimlik doğrulama güvencesi altında yapılmaktadır.

Hizmet Talep Formu

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir