İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesi 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Buna göre, yabancılar tarafından Türkiye’de taşınmaz mal edinme hususunda karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikle Kanun, 183 ülke vatandaşına “mütekabiliyet koşulu olmaksızın” taşınmaz mal edinme hakkı vermiştir. Yapılan değişikliğin en önemli nedeni ise gayrimenkul sektörüne gösterilen büyük ilgi nedeniyle yabancı yatırımcıların Türkiye’ye kazandırılmak istenmesidir.

Bu bağlamda, belirli koşullarda vatandaşları Türkiye’de taşınmaz mal edinebilecek yabancı ülkeler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiştir. Bu ülkeler hakkında ayrıntılı bilgi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden edinilebilir. Bu kapsamda, Suriye dışındaki Arap ve İslam Ülkeleri vatandaşları da dâhil olmak üzere 183 ülke vatandaşının Türkiye’de taşınmaz mal satın alabilecekleri belirtilmiştir.

Yabancılar ilgili yasal kısıtlamalara tabi her türlü taşınmaz mülkü (konut, işyeri, arazi, çiftlik) satın alabilmektedir. Boş arazi, çiftlik veya tarla gibi taşınmaz mal satın alan yabancılar, bu mülk üzerine inşa edecekleri inşaat projelerini 2 yıl içinde ilgili Bakanlığa sunmak zorundadır. Aksi takdirde, bu taşınmaz mallar tasfiye hükümlerine tabi tutulmaktadır.

Yürürlükteki Türk yasa ve yönetmeliklerine göre, taşınmaz malların mülkiyetinin devri ancak Tapu Müdürlükleri nezdinde imzalanan resmi senet ve sicil ile mümkündür.Noterden önce “satış için ön anlaşma” imzalamak da mümkündür. Ancak, notere başvurmadan önce söz konusu ön anlaşmanın yürürlüğe girerek taşınmaz malın mülkiyetini elde etmek mümkün değildir.

Taşınmaz Mal Alımında Yabancılar İçin Yasal Kısıtlamalar Nelerdir?

 • Yabancılar en fazla 30 hektar (300 bin dekar) taşınmaz mal satın alabilmekte ve ayni hak kazanabilmektedir. Taşınmaz mallara ilişkin bu sayısal sınır, Cumhurbaşkanının kararı ile en fazla iki katına çıkarılabilir.
 • Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları dâhilinde taşınmaz mülk edinmesi ve kiralaması yasaktır.
 • Yabancılar, mülk satın alacakları bölgenin toplam yüz ölçümünün %10’una kadar olan bir alanda taşınmaz mal edinebilir ve ayni haklara sahip olabilirler.

Taşınmaz Mal Satın Alırken Yabancılar İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Söz konusu taşınmazın tapusu veya köy/ilçe, blok, parsel, bina, bağımsız bölüm hakkında bilgiler (Tapu işlemleri ilgili Tapu Müdürlüğünde yapılır),
 • Kimlik belgesi veya pasaport (Gerekirse tercüme ile birlikte),
 • İlgili belediyeden sağlanacak taşınmazın “Emlak Beyan Değeri Belgesi” (Genel olarak, ilgili Tapu Müdürlüğüne yakın belediyeler tarafından bu amaçla özel olarak kurulmuş şubeler vardır),
 • Binalar (konut, ofis vb.) için zorunlu deprem sigortası,
 • Satıcının 1 fotoğrafı, alıcının 2 fotoğrafı (fotoğraflar 6×4 boyutunda son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 • Türkçe konuşmayan bir taraf varsa, 2 tanıkla birlikte yeminli tercüman,
 • İşlem yurt dışında hazırlanmış bir vekâletname ile yapılırsa, vekâletnamenin tercümesi ile birlikte orijinal veya tasdikli sureti.

Taşınmaz Mal Alımı Sırasında Yabancılar Tarafından Ödenecek Ücret ve Giderler Nelerdir?

 • Hem satıcı hem de alıcı taraf, belirlenen “Emlak Beyan Değeri” üzerinden satış fiyatına göre hesaplanan tapu ücretini ödemektedir (2020 yılı için tapu harcı %4 olarak hesaplanmaktadır).
 • Belirlenen döner sermaye ücreti ödenmelidir (2020 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 157,00 TL olarak belirlenmiştir).
 • Ayrıca, Tapu Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca imzalanan mülkiyet anlaşmalarının devri ile ilgili olarak Tapu Müdürlüğü tarafından ilave hizmet ücreti tahsil edilmektedir (2020 yılı için ilave hizmet bedeli 21,50 TL olarak belirlenmiştir).

Türkiye’de Taşınmaz Mal Satın Almak İsteyen Yabancılar Tarafından Dikkate Alınması Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

 • Yabancılar, ipotek, haciz veya taşınmaz malların satışını engelleyecek başka herhangi bir kısıtlama gibi mülk üzerinde herhangi bir yükümlülük olup olmadığını Tapu Müdürlüğüne başvurarak öğrenmelidir.
 • Yabancılar, mülk satın almak için başvurularının reddedilmesi durumunda Tapu Sicil Müdürlüğünün ilgili Bölge Ofisine itiraz edebilmektedir.
 • Yabancılar taşınmaz mal edinme sürecinde sadece alanında uzman ve güvenilir yetkili firmalarla çalışmalıdır.
 • Oturma iznine sahip olmak, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi içim gerekli bir şart değildir.
 • Taşınmaz malların satışı ile ilgili taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, adli mercilere başvurularak Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir