İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Türkiye 250.000 usd Yatırımla Yabancılara Vatandaşlık Veriyor.

Türkiye 250.000 usd Yatırımla Yabancılara Vatandaşlık Veriyor.

Türkiye 250.000 usd Yatırımla Yabancılara Vatandaşlık Veriyor.

2018 yılında düzenlenen kanunla yabancı yatırımcıların, en az 250.000 ABD Doları değerinde bir gayrimenkul edinerek Türk vatandaşlığı alması mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme ile aynı zamanda en az 500.000 ABD Doları yatırım yapan yatırımcılar, Türkiye’deki banka hesaplarına 500.000 ABD Doları yatıran yabancılar veya en az 50 Türk vatandaşına iş imkânı sağlayan yabancı yatırımcılar için de Türk vatandaşlığı edinme hakkı tanınmıştır. Ayrıca, devlet tarafından çıkarılan yeni bir yönetmelik ile yabancı yatırımcılara KDV muafiyeti de getirilmiştir. Yeni KDV yönetmeliği uyarınca, yabancı yatırımcıların KDV ödemeksizin gayrimenkul satın almaları mümkün hale gelmiştir. Ancak, bu gayrimenkullerin üç yıl boyunca satışına şerh konulması şartı aranmaktadır.

Yabancılar tarafından en az 250.000 USD ve üzerinde gayrimenkul satın alındığı takdirde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruyla Türk vatandaşlığı talebi işleme koyulmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, satılan gayrimenkullerin en az 250.000 USD değerinde olduğunu kontrol etmektedir. Yabancı yatırımcıların, en az 250 bin USD değerinde gayrimenkul satın aldıklarını SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketinden alacakları değerleme raporuyla ispat etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir emlakçıdan ya da danışmanlık şirketinden alınacak olan raporlar geçerli sayılmamaktadır. Tapu Müdürlüğü, vatandaşlık başvuruları için 3 ila 7 gün arasında onay vermektedir. Başvuru onaylanır onaylanmaz, yabancıların randevu almadan ikamet izni için Göçmenlik Bürosu’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Göçmenlik Bürosu’nun onayından sonra, yine aynı gün içinde onay kâğıdı ve ikamet izni ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Tapu başvurusundan sonraki tüm bu süreç İstanbul ve Ankara’da yer alan Vatandaşlık Bilgilendirme Ofislerinde takip edilmektedir. Vatandaşlık başvuruları 46 ila 60 gün arasında sonuçlanmaktadır.

250.000 USD sınırına ulaşmak için birden fazla gayrimenkul satın alınabilir mi

Toplam değeri en az 250.000 USD olacak şekilde birden fazla gayrimenkul satın alınabilmektedir. Fakat hepsi için aynı anda başvuruda bulunulması şartı aranmaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne beyan edilen değerler 250.000 USD’nin üzerindeyse vatandaşlık başvurusu kabul edilmektedir.

Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 250.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını gayrimenkul değerleme uzmanları doğrulamaktadır. Bakanlık “satılamaz şerhi tesisini” Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden talep etmektedir. Satın alınan gayrimenkullerin ödemesi banka havalesi ile mülk sahibine yapılmalıdır.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkulün USD cinsinden değerini, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın efektif satış kuru üzerinden hesaplamaktadır.

Bakanlık, minimum değerin 250.000 USD olduğundan emin olmak istemektedir. Yeminli gayrimenkul değerleme uzmanları, fiyat sahtekârlığını önlemek için gayrimenkulü değerlemektedir. Bu yüzden satış fiyatı ile değerleme arasında %20’ye kadar sapmalar görülebilmektedir. Bu nedenle, bu durumu göz önünde bulundurarak hesaplama yapılması ve gayrimenkul satın alınması tavsiye edilmektedir.

Yatırım Yaparak Türk Vatandaşı Olma Süreci Nasıldır?                       

Banka Hesabı Açma: Öncelikle yabancı yatırımcı adına Türkiye’de bir banka hesabı açılması gerekmektedir.

Yatırım Yapma: Tapu devri, nakit depozito, devlet tahvili /hisse alımı gibi gerekli yatırım işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Oturma İzni Başvurusu: Başvuru sahiplerinin vatandaşlık başvurusu sırasında oturma izni almaları gerekmektedir. Bu süre zarfında oturma izni sahipleri, istedikleri sürece yurtdışında yaşamaya devam edebilmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu: Oturma izni alındıktan hemen sonra Türk vatandaşlığına başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sürecinde Türkiye’de bulunmak veya görüşme için gelmek gerekli değildir. Tüm işlemler vekâlet verilmesi kaydıyla 3. şahıslar tarafından yapılabilmektedir.

Türk Vatandaşlığına Yatırım Yoluyla Başvurabilmek için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Vatandaşlık başvuru formu
 • Vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.)
 • Her aile üyesine ait 4 adet vesikalık fotoğraf
 • Doğum belgesi
 • Pasaport üzerine kayıtlı ikamet izni veya geçerli turist vizesi
 • Evli ise, eşin ve varsa 18 yaşından küçük çocukların kimlikleri ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
 • Eş veya yakınlar T.C. vatandaşı ise, nüfus cüzdan fotokopileri ve Türkiye’deki ikamet adresleri
 • Başvuru için yapılan ödeme makbuzu
 • Değerlendirme raporu
 • 250.000 USD değerinde ödeme yapıldığını gösteren dekont
 • Tapu veya noter tasdikli mülk satın alma taahhüdü


Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık kapısı açık

Ev alana vatandaşlık Türkiye’de en az 250 bin dolarlık taşınmaz satın alacak yabancılar içindir. Yabancının kendisi ve ailesi Türk vatandaşlığı hakkına sahip olacak hem de altı ay içinde. Diğer bir deyişle Türkiye’de konut satın alarak hem karlı bir yatırım hem de Türk vatandaşı olacaksınız. Hizmetlerimize göz atın, Türk vatandaşlığı danışmanlık

Ayrıca, Türkiye’de 650 bin TL ve üzerinde konut alırsanız ilk başvuruda kendinize ve ailenize 3 yıllık oturma izni alabilirsiniz, aldığınız ev üzerinden Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmeniz durumunda ise Türk vatandaşlığına başvuru hakkınız vardır. 

TÜRKİYE’DE EV ALAN YABANCILARA OTURMA İZNİ ALMAK ÇOK KOLAYDIR.

Türkiye’den konut almış yabancılar belirli periyotlarla uzatılması şartıyla oturma izni alabilirler, aynı şekilde aileleri içinde oturma izni alma hakları vardır, bu oturma izni ile yabancıların çocukları Türkiye’de eğitim görebilirler. Oturma izni olan yabancıların iş bulmaları daha kolaydır, firmalar içinde çalışma izni almak kolaydır.

Yabancılar Türkiye’de Mülk Satın Almak İçin Ne Yapmalıdır?

Yabancı uyruklu kişiler, kanunda belirtilen sınırlamalara uymaları kaydıyla Türkiye’de konut, iş yeri, arsa, tarla gibi taşınmazları satın alabilir. Eğer yabancı uyruklu kişi tarla ya da arsa alacaksa bu arazi üzerinde nasıl bir yapı inşa edeceğini 2 yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır.

Yabancıların Mülk Satın Almasındaki Sınırlamalar Nelerdir?

İlgili kanuna göre yabancıların mülk satın almasında aşağıda belirtilen sınırlamalar geçerlidir:

 • Türkiye genelinde yabancı uyruklu bir kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir.
 • Yabancı uyruklu bir kişi askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde mülk satın alamaz. Kiralamak ise ancak özel izinle mümkün olur.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün %10’una kadar taşınmaz satın alabilir.
 • Satın alma amacına uygun kullanılmadığı yasal kurumlarca tespit edilen, yapı inşa etmek için satın alınmasına rağmen 2 yıl içinde yapı türü hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilmeyen mülkler resmi kurumlar tarafından tasfiye edilebilir.
 • Kendi ülkesindeki yasalara uygun şekilde kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler için yukarıda bahsedilen sınırlamalar geçerli değildir.

Mülk Satın Almak İçin Nasıl Bir Prosedür İzlenmelidir?

Devir işlemleri için tapu müdürlüklerine ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru için sıra numarası almak gerekir. Bunun için 181 numaralı telefon aranabilir, https://randevu.tkgm.gov.tr/ adresinden başvuru yapılabilir.

Ön başvurudan sonra  mülkü satacak ve satın alacak kişilere devir işlemleri için bir gün belirlenir.

Belirlenen gün içinde şu belgelerin hazırlanması gerekir:

 • Taşınmazın tapu senedi belgesi
 • Satın alacak yabancı uyruklu kişinin pasaportu ve fotokopisi (Türkçe tercümesi gerekebilir.)
 • Mülkün bulunduğu belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”
 • Konut ve iş yeri vs. gibi binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi
 • Satan kişinin 1 adet, satın alan kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Satın alan yabancı Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman
 • Eğer devir işlemleri yurtdışında düzenlenen vekaletname ile yapılıyorsa vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği (Türkçeye tercümesi olmak zorundadır.

Dikkat Etmeniz Gereken Diğer Konular

Taşınmaz mülkün üzerinde ipotek, haciz gibi kısıtlamalar olup olmadığını mutlaka öğrenmelisiniz. Bunun için tapu müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Türkiye’den mülk satın almak için ikamet izni gerekmez.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir