İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik, 5 Haziran 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Yönetmeliğin amacı taşınmaz alım satım ve kiralanması işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmelik Resmi Gazete metni için tıklayınız.

Yönetmelikle Neler Geliyor?

Yönetmelik taşınmaz ticaretini yetkilendirilmiş işletmelerin yapmasının sağlanmasının yanı sıra bu işletmelerde çalışan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Yönetmelik işletmelerin fiziki koşulları ve faaliyetleri hakkında da düzenlemeleri içerir.

İşletmeler için Yetki Belgesi alınması, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve İşletmelerde aranan şartlar

Yönetmeliğe göre, her türlü taşınmaz ticareti sadece Yetki Belgesi olan işletmeler tarafından yapılabilecektir. Yetki Belgesi alma sürecinde aşağıdaki koşulları sağlamanız beklenmektedir;

 • 1) Vergi mükellefi olmak

  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmanız gerekmektedir.
 • 2) Meslek odasına kayıtlı olmak

  Esnaf ve sanatkarlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret veya sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması gerekmektedir.
 • 3) İşletmelerdeki yetkili kişilerde aranan şartları sağlamak

  Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
  1. On sekiz yaşını doldurmuş olması,
  2. En az lise mezunu olması, (5 Haziran 2018 öncesi faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmaz.)
  3. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
  4. Konkordato ilan etmemiş olması,
  5. Yönetmelikteki 6. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendinin 5 numaralı alt bendinde yer alan suçların herhangi birinden veya kasten işlenen başka bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
 • 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi almak

  Yetki belgesi verilmesinin şartlarından biri olarak, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendileri, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
  Ayrıca, işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.
  Seviye 4 ve Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara girmeniz ve başarılı olmanız gerekmektedir. İlgili kuruluşların listesine ve iletişim bilgilerine internet sitesinde Meslek seçimi kısmında Emlak Danışmanı (Seviye 4) veya Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) seçerek ulaşabilirsiniz. Sınavlar ile ilgili detayları belgelendirme kuruluşlarından alabilirsiniz.
  İstisna 1: 5 Haziran 2018 öncesinde işletmenizin gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunuyor ve aşağıdaki kurumlardan 5 Haziran 2018 tarihinden önce sertifika aldıysanız Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Ancak bu istisna, satış ve pazarlama personelinin mesleki yeterlilik belgesi alması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
  1. Halk eğitim merkezleri
  2. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odaları
  İstisna 2: Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsil yetkililerinin, şubelerde şube müdürlerinin ve işletmelerde pazarlama ve satış personelinin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olunması durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.
 • 5) İşletmelerde aranan şartları sağlamak

  Yönetmeliğe göre işletmelerin aşağıdaki fiziki şartları sağlaması gerekmektedir.
  1. Ofis net alanının en az 30 metrekare olması, birden fazla esnaf faaliyet gösteriyorsa her biri için yüzde yirmi arttırılması.
  2. Büro ve kabul yeri ile dosyalama işlemlerinin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.
  3. Yeterli ofis donanımının bulunması (Bilgisayar, internet, telefon, dolap, masa, koltuk vs).
  İstisna 3: 5 Haziran 2018 tarihinden önce gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak faaliyet gösteren işletmeler, adresini değiştirmediği sürece fiziki şartları sağlaması gerekli değildir.
 • 6) Yetki Belgesi başvurusu

  Yukarıdaki şartların tamamını sağlıyorsanız; https://ttbs.gtb.gov.tr/ üzerinden Yetki Belgesine başvurabilir ve başvuru durumunuzu takip edebilirsiniz. Başvurunuz sonunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından işletmeniz denetlenecek ve denetim sonucunda yetki belgesini alabileceksiniz.
 • Taşınmazın tanıtımı

  Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarda, tapu ve adres bilgileri hariç olmak üzere Yönetmelikte belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına yer verilmesi gerekmektedir.
Bu bilgiler, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik yorumlanarak sizlere sunulmuştur. Güncel bilgileri Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
Önemli Bilgi: Bu yönetmelik ile 5 Haziran 2018 tarihinden önce faaliyette olan işletmeler için bir uyum süresi verilmiştir. Bu işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye(*) kadar şartlarını uygun hale getirerek Yetki Belgesi'ni alması gerekmektedir.
Bu sayfadaki Yönetmelik Bilgilendirme Metninin yayımlanması Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2019 tarihli yazısıyla uygun görülmüştür.
(*) 5 Aralık 2019 olan uyum süresi 30975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzeltme ile 31 Ağustos 2020 tarihi olarak güncellenmiştir.
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir